Περιληπτικὰ Ἱστορικὰ στοιχεῖα

Τὸ 1974 μία μικρὴ φιλοχριστιανικὴ ὁμάδα, προερχόμενη ἀπὸ τὸν Ἐξωραϊστικὸ Σύλλογο Πανοράματος Βούλας, ἔχοντας προστάτη τὸν Ἅγιο Νεκτάριο καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ ὑπηρετοῦντος τότε εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Ἀρχιμανδρίτου Ἀνδρέα Τσίρου, ἀποφασίζει τὴν κατασκευή ξύλινου ναΐσκου γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν λιγοστῶν πιστῶν σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ χώρου προοριζομένου γιὰ Ἐκκλησία. Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία τελεῖται στὶς 18/9/1976 καὶ ἐξυπηρετεῖ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν γιὰ ἀρκετὰ χρόνια.

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας ἐγκρίθηκε μὲ τὸ 441/5.5.80 Προεδρικὸ Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 117/9.5.80), ὑπαγόμενη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Νέας Σμύρνης. Ὁ σημερινὸς Ναὸς (ὑπόγειος) θεμελιώθηκε τὴν 17ην Αὐγούστου 1980, ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυροῦ Χρυσοστόμου Βούλτσου, καὶ διατήρησε τὴν ἀρχική του μορφὴ μέχρι τὸ 1993.

Μὲ τὴν 1215/9.7.92 ἄδεια τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐγκρίθηκε ἡ ἀνέγερση τῆς ἀνωδομῆς τοῦ Ναοῦ. Ὁ ρυθμὸς τοῦ Ναοῦ εἶναι τρίκλιτος Βασιλικός μετὰ τρούλου καὶ χωρητικότητας χιλίων ἀτόμων. Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ τάξη, τελέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ τὸ Σαββατοκύριακο 18 καὶ 19 Μαΐου 2013, υπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βάρης, Βούλας καὶ Βουλιαγμένης κ. κ. Παύλου.