ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Βούλα - Πανόραμα ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανηγυρίζει:

9 Νοεμβρίου καὶ 3 Σεπτεμβρίου καὶ ( 11 Ἰουνίου, ὁ Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας )

Ὁδός: Πλατεία Ἄλσους 1.
Τ.Κ.: 166 73, Βούλα.
Τηλ.: 210-8954.921,
Fax: 210-8990.634.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γιᾶννος, Πρεσβ. Λάζαρος Δημητρόπουλος.

Ψάλται: Ἀνδρέας Μπούμης (πρωτοψάλτης) καὶ Ζαχαρίας Μουεναμπάντου (λαμπαδάριος).

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον: (Πρόεδρος) Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γιᾶννος, Μέλη: Θωμᾶς Τσοβίλης, Βύρων Τομάζος, Νικόλαος Μαλλίρης, Δημήτριος Ντουνιαδάκης.

Μέλη Φιλοπτώχου Ταμείου: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γιᾶννος (πρόεδρος), Εὐγενία Συλλιγάρδου, Αἰκατερίνη Μάρκου, Γεωργία Μιχαήλ, Ἑλεονώρα Τομάζου, Θωμᾶς Τσοβίλης, Βασιλεία Κουκᾶ, Ἑλένη Τριλλυράκη.

Κατηχηταὶ-κατηχήτριαι: Εὐαγγελία Παπανικολάου, Εὐαγγελία Γουρνᾶ, Ἀπόστολος Κατερινόπουλος, Γεώργιος Μιχαήλ, Εὐγενία Συλλιγάρδου, ἐπικουρικός Ἰωάννης Κουμανᾶκος.

Ἐνοριακὴ τράπεζα ἀγάπης: (Ὑπεύθυνος) Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γιᾶννος, Αἰκατερίνη Μάρκου, Εὐγενία Συλλιγάρδου, Ἑλεονώρα Τομάζου, Γεωργία Μιχαήλ, Βασιλεία Κουκᾶ, Ἑλένη Τριλλυράκη.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Κήρυγμα (δογματικό, λειτουργικό, ἁγιολογικό, ἀνώτατο καὶ κατώτερο) κάθε Κυριακή. Ἑσπερινὸς καθ’ ἑκάστην. Παράκλησις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ἐκ περιτροπῆς κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα καὶ περὶ ὥραν 17:00, καὶ ἐν συνεχείᾳ κήρυγμα μὲ πολυποίκιλο χαρακτῆρα ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία, τὴν κοινωνία, τὴν ἐνορία, τὴν ὑγεία, τὴν παιδεία, τὴν πατρίδα καὶ τὴν οἰκογένεια. Ἐξομολόγησις καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ περὶ ὥραν 09:00-1200 (πρωὶ) καὶ 17:00-19:00 (ἑσπέρας). Μαθήματα Ἁγιογραφίας. Συνάξεις ἐνοριτῶν. Νεανικὴ Σύναξις κάθε Πέμπτη 19:00-21:00. Προσκυνηματικὲς Ἐκδρομὲς (θρησκευτικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ἐνδιαφέροντος) καὶ 3 Ἀγρυπνίες κάθε μῆνα. Παρεκκλήσια: Ἁγίου Νεκταρίου, Προφήτου Ἠλιοῦ (ἐνοριακά).