ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

( Ἀπὸ 30 / 09 / 2019 ἑως 05 / 10 / 2019 )

Read more
ΤΡΙΤΗ
1
Οκτώβριος

ΤΡΙΤΗ.

Ἀνανίου  ἀποστόλου,  Ῥωμανοῦ  τοῦ  μελῳδοῦ  (στ’ αἰ.)  καὶ  ποιητοῦ  τῶν  κοντακίων.  Ἰωάννου  ὁσίου  τοῦ Κουκουζέλους.  Τῆς  τιμίας  σκέπης  τῆς   Ὑπεραγίας  Θεοτόκου  (ἧς καὶ    Ἑορτὴ  μετατίθεται  τῇ  28ῃ  Ὀκτωβρίου,  ἵνα  ἑορτάζηται  μετὰ  τῆς  Ἐθνικῆς  Ἑορτῆς).  Σύναξις  τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου  τῆς  Γοργοεπηκόου  καὶ  τῆς  Παναγίας  τῆς  Ἐλευθερώτριας  ἐν  Βασσαρᾷ.  Μιχαὴλ  ἡγουμένου  Μονῆς  Ζώβης  καὶ  36  ἄλλων Ὁσιομαρτύρων.  Δομνίνου,  ὁσίου  Γρηγορίου  τοῦ  Δομέστικου  καὶ  ὁσίου  Σάββα  τοῦ  ἐν  Βησερίᾳ  τοῦ  Θαυματουργοῦ.

( Ὥρα   07:00    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία )

ΤΕΤΑΡΤΗ
2
Οκτώβριος

ΤΕΤΑΡΤΗ.

Κυπριανοῦ  ἱερομάρτυρος  καὶ  Ἰουστίνης  μάρτυρος  († 304).

( Ὥρα  07:00    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία )

ΠΕΜΠΤΗ
3
Οκτώβριος

ΠΕΜΠΤΗ.

Διονυσίου  ἀρεοπαγίτου  ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου  καὶ  πολιούχου  Ἀθηνῶν  († 96).  Ῥουστικοῦ,  Ἐλευθερίου  καὶ  Δαμάριδος  (α’ αἰ.)  μαρτύρων  τῶν  Ἀθηναίων.

( Ὥρα  07:00    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία )

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4
Οκτώβριος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Ἱεροθέου  ἀρεοπαγίτου,  πρώτου  ἐπισκόπου  Ἀθηνῶν  (α’ αἰ.).

( Ὥρα  07:00    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία )

ΣΑΒΒΑΤΟ
5
Οκτώβριος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

Χαριτίνης  μάρτυρος  († 304)∙  Μεθοδίας  ὁσίας  τῆς  ἐν  Κιμώλῳ.

( Ὥρα  07:00    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία )

                                                Εἰδήσεις:

Ἐσπερινός :   καθ   ἑκάστην   ἡμέραν,   καὶ   περὶ   ὥραν   17:30.

Ὄρθρος :   Δευτέρα,   καὶ   περὶ   ὥραν   08:00  -  08:45.

π. Σεραφείμ  :   Ἐξομολόγησις   Τρίτη  καὶ   Πέμπτη,

                  καὶ   περὶ   ὥραν   09:00  π.μ.   μὲ   12:00  μ.μ.   (πρωί),

                       καὶ   16:30  μ.μ.   μὲ   18:30  μ.μ.   (ἀπόγευμα).